logo Kiracıyım
Giriş Yap

KULLANIM KOŞULLARIMIZ

Kullanım Koşullarımız

Latest update: 8 June 2021

1. Taraflar

İşbu kullanıcı sözleşmesi (“Sözleşme”) rentrovi.com platformunda (veya RentRovi tarafından belirlenecek diğer adres ve/veya mobil uygulamaları) (“İnternet Sitesi” ve “Mobil Uygulama”) kendisine ait konutu veya kiralamaya yetkili olduğu konutu kiraya veren (“Konut Sahibi”) ile platform sahibi olan RentRovi Yazılım ve Danışmanlık Anonim Şirketi (“RentRovi”) arasında akdedilmiştir.

İşbu sözleşmede RentRovi ile Konut Sahibi birlikte “Taraflar” ve bunlardan her biri ayrı ayrı “Taraf” olarak tanımlanır.

Her iki taraf da belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.

2. Konu ve Amaç

İşbu Sözleşme platforma üye olup konutunu ilan eden Konut Sahibi ile platform sahibi RentRovi arasındaki hak ve hükümlülükleri belirler.

3. Tanımlar

a) Platform: https://www.rentrovi.com adresinde veya mobil uygulamalarında yerleşik sistemi belirtir.

b) Platform sahibi: RentRovi Teknoloji A.Ş. ve yetkilendirilmiş kişileri belirtir.

c) Konut Sahibi: Kendisine ait konutu veya kiralamaya yetkilendirilmiş konutu platform üzerinden kiraya veren kişilerdir.

d) Kiracı: Konutu kendi adına veya yetkiyi veren kişi/kurum adına kiralayan kişilere denir.

e) Sözleşme: Konut Sahibi ile Platform Sahibi arasında yapılan yazılı akdi belirtir.

f) Kiracıyı Karşılama Hizmeti: Konutun kiraya verilmesi için kiracılar konut adresine ilgili tarih ve saatte davet edilir. Bu hizmet platform tarafından konut sahibine verilir.

g) Rovi: RentRovi Teknoloji A.Ş. tarafından yetkilendirilmiş konut sahibine ve kiracıya danışmanlık sağlayan kişilerdir.

h) RR-Depozitosuz Kiralama: RentRovi tarafından oluşturulan özel bir kiralama modelidir ve Türkiye'de bir ilk! Eve göre 1/2 ila 3/4 depozito alınır, 12 taksite bölünür ve aylık kira üzerinden bir yıla yayılır. Bu modelde depozito ücreti iade edilmez.

i) Depozitosuz Kiralama: Şu andan itibaren, bugüne kadar ödediğiniz depozito ücreti, bu modelle tamamen cebinizde kalıyor. Ev sahibi olarak tüm yıllık kiranızı peşin alabilirsiniz ve aylık kira ödemesi derdiniz kalmaz.

4. Konut Sahibi Yükümlülükleri

a) Platform içerisinde konut sahibi,
i) Platforma üye olduktan sonra güvenlik kontrolünden başarıyla geçmesi gerekir.
ii) Konut sahibi, konutunu kiraya vermek için yeni bir ilan oluşturur.
iii) Konut sahibi, onaylanan ilanını ve gelen talepleri kontrol edebilir.

b) Konut sahibi, konutun kiralanabilmesi için sisteme düşen Kiracıyı Karşılama taleplerine istediği şekilde dönüş yapabilir veya Kiracıyı Karşılama süreçlerinin yönetilmesi için Rovi’leri yetkilendirebilir.

c) Konut sahibi, ilan görüntüleme ve Kiracıyı Karşılama hizmetlerinin sunulması esnasında sair mevzuata aykırı davranmayacağını, mevzuata aykırı davranmasından ötürü RentRovi’in doğrudan ya da dolaylı herhangi bir zarara ya da kar kaybına uğraması halinde bunu işleyecek yasal faizi ile birlikte tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

d) Konut Sahibi, platform kapsamında sunulan hizmetlerin hepsinden Kullanım Sözleşmesi’ne uygun olduğu müddetçe yararlanabilir.

e) Konut Sahibi, Platform’a üye olurken vermiş olduğu tüm bilgilerin doğru ve tam olduğunu, bunların yanlış olmasından kaynaklanabilecek her türlü zarardan ve yaptırımdan münhasıran sorumlu olduğunu, RentRovi’in bu yönde uğrayabileceği her türlü zararı derhal ve nakden tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

f) Konut Sahibi tarafından belirlenen ve kendisine münhasır kullanıcı adı ve şifrenin gizliliğinden Konut Sahibi sorumlu olup, bunların kendi kusuru veya ihmali neticesinden üçüncü kişilerin eline geçmesinden ve bu sebeple uğrayabileceği zarardan RentRovi’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur

g) Konut Sahibi, Platform’u kullanılırken ve Platform’a her türlü içerik temin edilirken Türkiye Cumhuriyeti’nde uygulanan ve yürürlükteki her türlü mevzuata uygun davrandığını, bu içeriğin genel ahlaka uygun olduğunu, üçüncü kişilerin herhangi bir hakkını (kişilik hakları, fikri ve sınai mülkiyet hakları, vb.) ihlal etmediğini; aksi yöndeki davranışından dolayı RentRovi’in uğrayabileceği her türlü zararı derhal ve nakden tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

h) Konut Sahibi, Platform’un kullanımından doğabilecek herhangi bir zarardan dolayı RentRovi’in sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder.

i) Konut Sahibi, RentRovi ve/veya başka bir üçüncü şahsın aynı veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki platform dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

j) Platform üzerinden hizmetlerin sunumuna ilişkin koşullarda gerek RentRovi’in münhasır takdirine bağlı olarak gerekse mevzuat ve/veya yetkili kurum ve kuruluşların talimatları nedeniyle zorunlu olarak herhangi bir değişiklik olması halinde bu durum RentRovi tarafından Platform üzerinden Konut Sahibi’ne bildirilecek ve bildirim tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Konut Sahibi tarafından ilgili değişikliklerin kabul edilmemesi halinde Konut Sahibi’nin Platform’a erişimi sona erdirilecektir.

k) Konut Sahibi, kendisine ait hesap üzerinden Platform’a erişecek ve işlem yapacak tüm kişilerin tüm işlem ve fiillerinin kendi adı ve hesabına yapıldığını ve kendisini bağladığını, işbu Sözleşme’ye ve ilgili tüm mevzuata uygun davranmasını sağlayacağını,  işbu kişilerin  tüm işlem ve fiillerinden bizzat sorumlu olduğunu, ilgili kişilerin herhangi bir şekilde işbu Sözleşme’ye ve/veya mevzuata aykırı işlemve fiillerinden dolayı RentRovi’in uğrayabileceği zararı derhal ve nakden tazmin edeceğini kabul,beyan ve taahhüt eder.

5. RentRovi'nin Yükümlülükleri

a) Platform üzerinden sunulan hizmetler kapsamında Konut Sahibi’ne Platform’a kayıtlı bulunan iletişimbilgileri üzerinden bilgilendirme yapmakla yükümlüdür.

b) RentRovi, Konut Sahibi’nin Platform aracılığıyla kiracılar arasında gerçekleştirdiği işlemlere tarafolmadığı gibi bu işlemlerle ilişkili herhangi bir taahhüt ve sorumluluk üstlenmez, ortaya çıkan uyuşmazlıklarda arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.

c) RentRovi ile Konut Sahibi hukuken bağımsızdırlar. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur.

d) Kiralama süreçlerinde konut ile oluşan herhangi bir sorun ve hasar durumunda, RentRovi Konut Sahibine bilgi vermekle yükümlüdür.

e) RentRovi yasal nedenlerden dolayı ve/veya resmi mercilerin talebi üzerine Konut Sahibi’nin bilgilerini, Konut Sahibi’nin önceden iznini almaksızın ilgili mercilere bildirebilir.

f) RentRovi platformun sorunsuz çalışması için azami gayreti göstermekle yükümlüdür.

g) RentRovi, Platform’un hatasız çalışacağını taahhüt etmemekte ve Konut Sahibi’nin verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve bunlara gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır.

h) RentRovi kendi takdirine bağlı olarak, Platform’un tamamını veya bir kısmını değiştirebilir, silebilir veya bazı hizmetleri geçici veya kalıcı olarak askıya alabilir.

i) Ücretlendirme dahil olmak üzere Platform üzerinden hizmetlerin sunumuna ilişkin koşullarda gerek RentRovi’in münhasır takdirine bağlı olarak gerekse mevzuat ve/veya yetkili kurum ve kuruluşların talimatları nedeniyle zorunlu olarak herhangi bir değişiklik olması halinde bu durum RentRovi tarafından Platform üzerinden Kiracı’ya bildirilecek ve bildirim tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Kiracı tarafından ilgili değişikliklerin kabul edilmemesi halind  Kiracı’nın Platform’a erişimi sona erdirilecektir.

6. Hesap İşlemleri

Konut Sahibi tarafından, Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin ihlal edilmesi ve/veya Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı veya diğer merciler tarafından talep edilmesi halinde RentRovi’in Konut Sahibi’nin oluşturmuş olduğu hesabı askıya alma, silme ve bir daha hesap açma imkanını elinden alma, girdiği tüm içerikleri yayından kaldırma hakları ve bunlardan bağımsız olarak tazminat talep etme hakkı saklıdır.

7. Ücretlendirme

a) RentRovi'ye üye olmak tamamen ücretsizdir. Konut sahipleri konutu platform üzerinden ücretsiz olarak yayınlar.

d) Ücretlendirme ve hizmet modeli ile ilgili tüm detaylar www.rentrovi.com/ev-sahibi/ adresinde yayınlanmaktadır.

8. Çerezler

a) Oturum açma e-posta adresiniz, cinsiyetiniz, doğum yılı, IP adresi, konum verilerinizi toplarız.

b) İnternet sitemizi ziyaret ettiğinizde sonraki ziyaretinize dair kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularınızın hatırlanması için ilgili verileri toplarız.

c) Hesabınıza bağlı bir şekilde üçüncü parti uygulamalardaki sosyal medya hesap veya diğer online hesaplarınızdaki belirtilen bilgileri toplarız. Örneğin; Facebook veya Google hesabınızla giriş yaptığınız takdirde bu tür bilgilere ulaşmak için sizden izin isteriz.

d) Hizmetlerimiz hakkında bilgilendirmeye, bültenlere kayıt olabilmeye veya üçüncü bir uygulama üzerinden sizi bir anket doldurmaya veya bir çekiliş, yarışma vs katılmaya davet edebiliriz. Katılmanız halinde adınız, eposta adresiniz, telefon numaranız, adresinize ait kişisel verilerinizi toplar ve saklarız.

e) Canlı destek panelimiz üzerinden ilettiğiniz mesajlarınızla birlikte adınız, e-posta adresiniz, IP adesiniz, konumunuz ve işletim sisteminiz gibi verilerinizi otomatik yöntemlerle toplarız ve saklarız.

9. Fikri Mülkiyet

a) RentRovi, İnternet Sitesi’nin genel görünüm ve dizaynı ile İnternet Sitesi’ndeki tüm bilgi, resim, marka, alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyal”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir.

b) İnternet Sitesi’nde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz.

c) İnternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulama’nın bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde ve/veya mobil uygulamada izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketlerden dolayı RentRovi’in hukuki ve cezai talepleri ve burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

10. Mücbir Sebepler

a) Taraflar’dan birinin işbu Sözleşme ile yüklenmiş olduğu borç ve yükümlülüklerden herhangi birini kaza, yangın, su baskını, grev, deprem, savaş, iç savaş, isyan veya idari makamların herhangi bir davranışı, kanun veya herhangi bir hukuki düzenleme gibi kendi kontrolü dışındaki benzeri sebepler nedeniyle yerine getirememesi bu Taraf’ın sorumluluğu sonucunu doğurmayacak ve bu durum mücbir sebep olarak kabul edilecektir.

b) Mücbir sebebin 30 (otuz) takvim günü boyunca ortadan kalkmaması durumunda, Taraflar’dan her biri Sözleşme’yi feshetme hakkına sahiptir.

c) İşbu Sözleşme bağlamında internet servis sağlayıcılarından ve diğer ilgili kuruluşlardan kaynaklanan kesinti ve gecikmeler ve üçüncü şahısların eylemleri, öngörülemeyen, acil bakım onarım çalışmaları, yetkili makamların uyguladığı kesinti ve kısıtlamalar, deprem, pandemi gibi haller mücbir sebep sayılacak olup, taraflar birbirlerinin bu kesinti ve gecikmelerden dolayı sorumluluğu cihetine gidemeyeceklerdir.

11. Sözleşme Feshi

a) İşbu Sözleşme, Konut Sahibi veya RentRovi tarafından herhangi bir sebeple üyeliğin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.

b) Konut Sahibi, işbu Sözleşme hükümleri kapsamında düzenlenen yükümlülüklerine aykırı davranması halinde Sözleşme’nin RentRovi’nin her türlü tazmin hakkı saklı kalmak kaydıyla derhal feshedilebileceğini ve/veya RentRovi’nin Konut Sahibi’nin erişimini askıya alma veya derhal sona erdirme hakkının bulunduğunu, bu kapsamda RentRovi’nin uğrayabileceği her türlü zararı ve ödemekle yükümlü olabileceği her türlü idari, cezai, adli para cezalarını derhal ve nakden tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

12. Uyuşmazlıkların Çözümü

Sözleşmeden kaynaklanan her türlü uyuşmazlık halinde, İstanbul İcra Daireleri ve Mahkemeleri yetkili olacaktır.

13. Sözleşme Yürürlüğü

İşbu Sözleşme Konut Sahibi tarafından, platforma üye olarak kayıt olması anından veya Platform kapsamında sunulan hizmetleri kullanmaya başlamasından itibaren işbu Sözleşme’nin tüm hükümlerinin okunduğu ve onaylandığı kabul edilir.